دانلود فصل نهم مدار های الکتریکی شامل:

مقدمه

 تبدیل لاپلاس

 تبدیل لاپلاس مشتق

تبدیل لاپلاس انتگرال

کاربرد تبدیل لاپلاس در تحلیل مدارهای الکتریکی با شرایط اولیه صفر

تبدیل لاپلاس معکوس

 H(s) با قطب­های حقیقی ساده

 H(s) با قطب­های حقیقی ساده و حقیقی تکراری

H(s) با قطب­های مزدوج مختلط

تبدیل لاپلاس انتگرال­های چند­گانه:( انتگرال n­ام)

نکات مهم در حل مسائل مدار به روش تبديل لاپلاس و تبديل لاپلاس معکوس

مدل عناصر غیرفعال خازن­ها و سلف­ها با شرایط اولیه

 مدل مداری سلف­های تزویج با شرایط اولیه

مسائل فصل

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل650KB

دانلود فصل هشتم مدارهای الکتریکی شامل:

 

 تزویج دو تحریکه

ماتریس اندوکتانس برای سیستم چهار تحریکه

توان، انرژی و ضریب تزویج در سیستم های دو تحریکه

 معادلات سلف های تزویج شده چند تحریکه غیر ایده آل

+++مسائل فصل8

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل:440KB

دانلود فصل چهارم مدارهای الکتریکی شامل:

 مقدمه

شکل موج سیگنال سینوسی میرا

پاسخ خصوصی در مدارهای الکتریکی با تحریک سیگنال سینوسی میرا

فرکانس مختلط و فازور جنرال (Generalized phasor)

امپدانس (در حوزه S)

ادميتانس (در حوزه S)

روابط امپدانس­ها و ادمیتانس­های سری و موازی

آنالیز گسترده مدارهای الکتریک در حوزه فرکانس مختلط

تابع شبکه (Network function)

امپدانس­ها و ادمیتانس­های ورودی و خروجی

توابع شبکه بدون واحد

امپدانس و ادمیتانس انتقالی شبکه

++مسائل

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل:4.4MB

دانلود فصل پنجم مدارهای الکتریکی شامل:

پاسخ فرکانسی

فیلتر

فیلتر بالا گذر

فیلترپایین گذر

فیلتر میانگذر یا میان نگذر

تشدید

تعاریف متفاوت از پدیده تشدیددر مدارهای الکتریکی

تشدید در مدارهای سلف و خازن و مقاومت سری

تشدید در مدارهای سلف و خازن و مقاومت موازی

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل: 380KB

جزوه ای کامل وخلاصه مخصوص دانشجویانی که فرصت مطالعه عمیق و جامع همه ی فصلها را ندارند.

(مخصوص مطالعه شب امتحان جهت دوره کردن رئوس مطالب و ارتقاء نمره)

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل: 1.7Mb

دانلود فصل ششم توان در مدار های الکتریکی شامل:                

مقدمه

توان لحظه ای

روش جامع برای یافتن توان اکتیو و رآکتیو

روش جامع برای یافتن توان مختلط و ظاهری

ماکزیمم انتقال توان

قضیه تعادل توان مختلط

مسایل

 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

Epitome of Advanced Mathematical

for download please click on the below link:

http://uploadboy.com/7jwjmp14x9xt/advance_mat.zip.html

 
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱
دانلود فصل هفتم مدار های الکتریکی سه فاز شامل:

*بررسی منابع  3فاز در حوزه زمان (اتصال Y و مثلث )

اتصال منابع ولتاژ بصورت ستاره در حوزه زمان

اتصال منبع ولتاژ 3 بصورت مثلث در حوزه زمان

* بررسی منابع سه فاز در حوزه فازور 

 منابع ولتاژ 3فازخط – خط و فاز در حوزه فازور  

 روابط جریان 3فاز خط و فاز در حوزه فازور

*اساس کار ژنراتورهای سنکرون3فاز یا مولدهای برق

*مدل اتصال Y و مثلث در بارهای 3فاز متعادل

*ترسیم دیاگرام فازور

ارتباط فازورهای جریان و ولتاژ (خط- خط و فاز)

 تبدیل منابع 3فازمتعادل ستاره به مثلث و بالعکس

 تبدیل بارهای سه فاز ستاره به مثلث و بالعکس

توالی فاز مثبت و منفی در سیستم های 3فاز

*شبکه  نامتعادل 3فاز و جابجائی نقطه صفر

*اتصال منابع 3فازبه بارهای3فاز

سیستم 3فاز با مدل Y-Y

سیستم 3فازمتعادل مدل ستاره و…

سیستم 3فازمتعادل مدل مثلث و...

+مسائل نمونه

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل: 600KB

دانلود فصل سوم مدار های الکتریکی شامل:

 

*تحلیل مدارهای الکتریکی در حوزه فازور به کمک روش ولتاژگر (NVM)

*تحلیل مدارهای الکتریکی در حوزه فازور به کمک روش مش ((MCM

 *تبدیل منابع (در حوزه فازور)

 * قضیه جمع آثار (در حوزه فازور)

*قضیه تونن (با عناصر مقاومت ، سلف ، خازن و …) (در حوزه فازور)

     *قضیه نورتن (با عناصر مقاومت ، سلف ، خازن و …) (در حوزه فازور)

 *قضیه هم پاسخی (در حوزه فازور)

 * قضیه جانشینی منبع (در حوزه فازور)

*+حل مسائل نمونه 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل: 800KB

حچ

دانلود فصل دوم مدار های الکتریکی شامل: 

*مقدمه ای بر مفهوم امپدانس و ادمیتانس

* روابط فازوری برای اجرای مدار     

* ارتباط فازورهای V و I برای وقتی که المان R به پایانه های a و b متصل گردد

* ارتباط فازورها برای المان خازن با ظرفیت(c)

*تعریف امپدانس و ادمیتانس

* امپدانس نقطه تحریک (Driving point Impedance)

* ادمیتانس نقطه تحریک شبکه با نسبت فازور جریان I بر فازور ولتاژVsتعریف می شود

 *رابطه امپدانس و ادمیتانس

+***نکات مهم – تمرینات – مسائل

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل: 300KB

حچ

دانلود فصل اول مدار های الکتریکی شامل:

معرفی شکل موج سینوسی (منابع) و فازورها

  اعداد مختلط

  منابع سینوسی  و بررسی شکل موج های سینوسی

  فازور

  کاربرد روش فازوری در معادلات دیفرانسیل

جواب خصوصی معادلات دیفرانسیل با کمک روش فازوری

  +حل مسائل نمونه

رای دانلود مستقیم  اینجا را کلیک کنید.

حجم فایل : 500KB

ریاضی مهندسی;

درس ریاضی مهندسی یکی از دروس مهم و بسیار سنگین رشته برق و کامپیوتر است و به دلیل اینکه اکثر دانشحویان در درس ریاضیات دارای پایه ضعیف هستند با این درس مشکل دارند و به همین دلیل یکی از مهمترین دروس در کنکور کارشناسی ارشد می باشد . دانلود این جزوه رو به همه دوستانی که با این درس سرو کار دارند پیشنهاد می کنیم .درس ریاضی مهندسی یکی از دروس پایه رشته های فنی مهندسی است . در این جزوه سعی شده ضمن پوشش مباحث مربوطه با ارائه مثال های متنوع به قلم شیوای استاد مجتهدی به درک بهتر مطالب کمک شود.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید